Arany János EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 64.

ÓVODA 


Az óvodai tagozat a sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai gondozásával, nevelésével, fejlesztésével és korrekciójával foglalkozik. Az óvodai csoport napközi otthonos szervezési formában mûködik egy gyógypedagógus óvónõ és egy gyógypedagógiai asszisztens irányításával. Óvodánkba a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata és javaslata alapján kerülnek a gyermekek. Beiskolázási körzetünk: Csorna és környéke.
Az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert az egyes gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. Az egyéni foglalkozások (korrekció) mellett irányított egyéni foglalkozások és csoportos foglalkozások keretein belül dolgoznak.
A nevelésben a rendszeresség, következetesség és a fokozatosság (a kis lépésekben haladás) elve érvényesül. A speciális nevelés, a sérülés specifikus fejlesztés, a korrekció-az adott gyermek képességei, tulajdonságai alapján-a meglévõ ép funkciókra épít.